SONDER

SONDER ÄR EN TRYGG PLATS

Här är du fri från diskriminering, kritik, trakasserier och fördomar. Oavsett vem du är, hur du ser ut, vilka diagnoser du har eller vad du identifierar dig som är du alltid välkommen och trygg hos oss på Sonder ♥